Pri tejto objednávke sme neobstarávali všetky veci, ktoré sa pri takýchto prácach vyskytujú.

Majiteľ pozemku si vyrovnal sám pozemok a tak isto aj materiál po dohode s nami nakúpil úplne sám. Tak my sme už prišli len čisto na montáž. Pán majiteľ si aj výkopové práce zabezpečil sám. Dúfame, že naša práca na automatických závlah sa majiteľovi páči a bude mu dlho slúžiť.